POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Dragă utilizator, te invităm să regăsești mai jos politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal pe website-ul www.SilverCraft.ro.

Operatorul de date cu caracter personal

Operatorul de date este SILVERCRAFT S.R.L., cu sediul social în România, județul Ilfov, sat Piscu, comuna Ciolpani, strada Monumentului nr. 45L, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. de ordine J23/2774/2021, identificator unic la nivel european (EUID) ROONRC.J23/2774/2021, cod unic de înregistrare (CUI) 44212935, care prelucrează datele tale cu caracter personal atunci când accesați site-ul www.SilverCraft.ro precum și atunci când efectuezi o comandă pentru produsele noastre.

SilverCraft SRL depune toate eforturile pentru respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal, respectiv Legea 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 precum și Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (în cele ce urmează „GDPR” sau ”Reg. UE 679/2016”). Prezenta politică prezintă utilizatorilor site-ului nostru măsurile de confidențialitate, de protecția datelor și modalitatea în care SilverCraft SRL prelucrează datele cu caracter personal pe care ni le încredințați prin accesarea Website-ului. Atunci când va fi necesar, SilverCraft SRL va actualiza prevederile prezentei politici și va publica pe website cea mai recentă versiune a acesteia.

 1. Definiții

Operatorul de date: persoana fizică sau juridică care stabilește scopurile și mijloacele prelucrării datelor cu caracter personal.

Date cu caracter personal: reprezintă, potrivit art. 4 pct. 1 din Reg. UE 679/2016, orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („Persoană Vizată”) care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a persoanei fizice.

Prelucrarea datelor cu caracter personal: reprezintă, potrivit art. 4 pct. 2 din Reg. UE 679/2016, orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea datelor.

Persoană vizată: persoana ale cărei date cu caracter personal sunt colectate, păstrate sau prelucrate de operatorul de date.

Destinatar: persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță.

2. Scopul prezentei politici

Atunci când vizitezi site-ul nostru, ne transmiți datele tale cu caracter personal. Ne angajăm să protejăm confidențialitatea și securitatea datelor tale cu caracter personal. Prin intermediul prezentei politici dorim să te informăm despre condițiile de prelucrare a datelor tale în calitate de persoana vizată precum și cu privire scopul și obiectul prelucrării datelor cu caracter personal pe care le colectăm si la drepturile pe care le ai. SilverCraft SRL a implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru proteja datele personale prelucrate atât prin intermediul site-ului cât și prin activitatea pe care o desfășoară. Cu toate acestea, e important să știi că utilizarea internetului înseamnă și asumarea unor riscuri din cauza atacurilor de tip hacking, de exemplu. Protecția absolută nu poate fi garantată.

3. Datele personale colectate

Prelucrăm următoarele date cu caracter personal:

Date de identificare și contact ale persoanei fizice

 • Prenume
 • Nume
 • Telefon mobil
 • E-mail
 • Adresa de domiciliu/de reședință
 • Codul poștal aferent adresei tale

 Date despre identificarea dispozitivului utilizat

 • IP-ul dispozitivului

Datele comunicate de utilizator în cadrul secțiunii chat sau în interacțiunea cu noi pe e-mail.

Cu privire la datele utilizatorului, avem obligația de a prelucra date corecte. De altfel, datele corecte sunt necesare pentru livrarea în bune condiții a produselor noastre. Prin urmare, datele furnizate trebuie să fie reale, corecte şi actualizate. Datele menționate mai sus sunt furnizate de Utilizator în mod voluntar cu ocazia utilizării site-ului SilverCraft.ro sau cu ocazia efectuării unei comenzi. Fără aceste date nu putem procesa comenzile și livra bunurile.

Mențiuni privind datele terților. Întrucât în interacțiunea cu noi, există posibilitatea să utilizezi și date ale terților, atunci când folosești Site-ul trebuie să te asiguri că ai dreptul de a le transmite către noi. Ești responsabil pentru datele pe care le comunici în cadrul website-ului atât față de noi, cât și față de orice terț care ar putea fi prejudiciat prin transmiterea acestor date.

4. Sursa datelor prelucrate

Utilizatorul/cumpărătorul: Datele tale personale pot fi furnizate de către tine când efectuezi o comandă sau când completezi formularul de contact din secțiunea “Contact”.

Alte surse:  Datele tale personale pot fi obținute din surse externe, în cazul în care site-ul verifică IP-ul dispozitivului utilizat.

5. Scopurile procesării datelor

Prelucram datele tale personale menționate mai sus in următoarele scopuri și temeiuri juridice:

 1. Pentru furnizarea bunurilor serviciilor conform Termenilor și Condițiilor, în temeiul art. 6 alin. 1 lit. a din GDPR, ce reprezintă baza legală pentru operațiunile de prelucrare față de care solicităm consimțământul.
 2. Prelucrarea datelor tale este necesară pentru încheierea și, ulterior, executarea contractului prin care îți livrăm produsele comandate, iar tu achiți contravaloarea lor. Astfel, operațiunile de prelucrare sunt necesare pentru furnizarea de bunuri sau pentru furnizarea oricărui alt serviciu iar prelucrarea se face în baza articolului 6, alin. (1) lit. b) din GDPR. același temei se aplică și pentru operațiunile de prelucrare care sunt necesare pentru realizarea măsurilor precontractuale, în cazul în care faci o comandă personalizată pentru produsele noastre.
 3. In contextul prelucrării datelor în scopul asigurării unei bune funcționari a site-ului, temeiul juridic al prelucrării îl reprezintă interesul legitim al SilverCraft SRL de a își îmbunătăți serviciile, potrivit art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR.
 4. In scopul gestionării reclamațiilor sau al sugestiilor de îmbunătățire a site-ului: prelucrarea acestor date cu caracter personal se realizează îndeplinirea obligațiilor legale ale Operatorului potrivit art. 6 alin. 1 lit. c din GDPR, precum și în interesul legitim al SilverCraft SRL de soluționare a reclamațiilor, de îmbunătățire a serviciilor și a solicitărilor transmise SilverCraft SRL.
 5. Marketing: numai in baza consimțământului tău, potrivit art. 6 alin. 1 lit. a din GDPR, pentru transmiterea de oferte prin e-mail sau telefon. Astfel, dacă ai  solicitat o ofertă, fie ai beneficiat de bunurile comercializate de  SILVERCRAFT SRL sau te-ai abonat la newsletter-ul nostru, datele cu caracter personal pot fi utilizate pentru transmiterea comunicărilor din partea SILVERCRAFT SRL marketing și publicitate.
 6. Societatea noastră este supusă unei obligații legale de prelucrare a datelor cu caracter personal în vederea îndeplinirii obligațiilor fiscale, ce țin de arhiva contabilă și alte arhive și registre cerute de lege, legislația muncii, asigurării și protecției sociale iar prelucrarea se face pe baza art. 6, alin. (1) lit. c din Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR).

Prelucrăm datele personale atunci când efectuezi o comandă sau atunci când folosim cookies, după cum urmează:

 • Pentru comenzile efectuate pe site, e-mail sau telefonice
 • Pentru cererile de ofertă de preț
 • Pentru încheierea contractelor comerciale
 • Pentru emiterea facturilor către persoane fizice
 • Pentru înregistrarea pe site a contului sau pentru alte formulare online
 • Pentru cookie-uri
 • Pentru abonare la newsletter

Astfel, datele tale personale pot fi folosite:

 • Pentru gestionarea site-ului
 • Pentru înregistrarea unui cont
 • Pentru livrarea comenzilor efectuate
 • Pentru îmbunătățirea serviciilor și a conținutului site-ului
 • Pentru personalizarea produselor
 • Pentru promovarea produselor noastre
 • Pentru a respecta legislația și reglementările în vigoare

Datele tale cu caracter personal vor fi prelucrate doar în scopurile arătate mai sus.

6. Destinatarii datelor

Nu transferăm sau vindem datele tale personale unor terțe părți fără acordul dumneavoastră.

Nu transferăm datele tale în afara SilverCraft SRL decât dacă avem consimțământul tău expres pentru un scop explicit (cum ar fi, prestarea serviciilor de către furnizorii de curierat sau prin intermediul site-ului, prin sistemul de plăți online) sau dacă avem de îndeplinit o obligație prevăzută de lege.

Putem transmite datele cu caracter personal și către furnizorii de servicii IT&C dacă acestea sunt necesare pentru funcționarea site-ului, însă numai în cazuri punctuale.

7. Locația prelucrării

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate doar în Uniunea Europeană. Acestea nu vor fi transferate în țări din afara Uniunii Europene. În cazul în care totuși va fi necesar transferul datelor cu caracter personal într-un stat din afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European), SilverCraft SRL se va asigura că acest transfer va avea loc doar către state în cazul cărora a fost emisă o decizie a Comisiei Europene privind nivelul adecvat de protecție a datelor. În cazul în care nu există o astfel de decizie, Compania va implementa garanții adecvate, în conformitate cu prevederile Regulamentului.

8. Durata de prelucrare a datelor

SilverCraft SRL prelucrează datele cu caracter personal pe durata necesară desfășurării scopurilor specifice, respectiv pe durata livrării bunurilor și prestării serviciilor de pe site. Prelucrăm datele obținute pe baza consimțământului dumneavoastră până la retragerea acestuia, dar nu mai mult de 5 ani. În cazul în care scopul prelucrării nu (mai) este aplicabil sau s-a împlinit termenul unei perioade de stocare prevăzută de legislația europeană sau de o altă lege în vigoare, SilverCraft SRL va șterge datele cu caracter personal, în conformitate cu cerințele legale aplicabile. SilverCraft SRL va da curs solicitărilor de ștergere a datelor cu caracter personal, atunci când va fi cazul iar cererile formulate vor fi întemeiate.

Cu toate acestea, nu vom putea șterge datele dumneavoastră dacă prelucrarea este necesară pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea drepturilor noastre fie că vorbim de o obligație legală de prelucrare a datelor sau obligația de a păstra documentația contabilă.

9. Profilarea şi luarea de decizii automate

Datele dumneavoastră vor fi prelucrate prin mijloace automate prin intermediul site-ului însă nu vom efectua acțiuni de profilare asupra lor.

10. Drepturile tale în conformitate cu GDPR

Dreptul de a fi informat

Reprezintă dreptul de a primi orice informații privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal conform articolului 13 și 14 din GDPR și dreptul de acces la date, precum și să solicitați  o copie a acestora.

Dreptul de acces

Persoana vizată are dreptul â de a obține de la operator informații gratuite cu privire la datele sale personale, stocate în orice moment, împreună cu o copie a acestor informații conform articolului 15 din GDPR.

Dreptul la rectificare

Persoana vizată poate solicita operatorului rectificarea datelor sale personale inexacte. Ținând cont de scopurile prelucrării, persoana vizată are dreptul de a completa datele personale incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dreptul de ștergere

Dreptul de a solicita ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) intervine atunci când aceste date nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod ori sunt prelucrate în mod ilegal sau atunci când obligația de a le elimina rezultă din prevederile legale. SILVERCRAFT SRL va stabili măsurile necesare pentru fiecare caz în parte. 

Dreptul la transferul datelor

În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor, în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din GDPR, persoana vizată are dreptul să solicite transferul datelor cu caracter personal direct de la un operator la altul, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic iar datele sunt prelucrate în baza executării unui contract sau pe bază de consimțământ.

Dreptul de a obiecta

Reprezintă opoziția la prelucrare a datelor personale, în special din motive legate de situația particulară a fiecărui individ. Exercitarea dreptului de a obiecta la prelucrare va împiedica, în principiu, prelucrarea datelor. Cu toate acestea, un astfel de rezultat nu va putea fi obținut dacă dovedim că există motive justificate din punct de vedere legal pentru prelucrare, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau dacă arătăm că există motive pentru a stabili, investiga sau susține pretențiile pe care le avem față de dumneavoastră.

Dreptul de a retrage consimțământul privind protecția datelor

Persoana vizată beneficiază oricând de a-și retrage consimțământul în privința prelucrării datelor sale personale. Cu toate acestea, vă aducem la cunoștință că retragerea consimțământului anterior acordat nu va afecta totuși legalitatea prelucrării efectuate de către societate pe baza consimțământului anterior retragerii.

Dreptul de a se nu fi subiectul prelucrării în baza unor procese decizionale automate

Vă informăm că nu utilizăm procese decizionale automate.

Dreptul de a se adresa cu plângere la ANSPDCP sau instanțelor de judecată.

Pentru exercitarea oricăruia dintre drepturile enumerate mai sus, pentru orice solicitare cu privire la protecția datelor, întrebări sau preocupări cu privire la drepturile dvs. sau o cerere de ștergere a datelor dvs. personale, ne puteți contacta la:

 1. contact@SilverCraft.ro
 2. în secțiunea noastră de contact de pe site-ul nostru la https://www.SilverCraft.ro/contact/
 3. ne puteți trimite o cerere scrisă, datată și semnată, la următoarele date de contact: județul Ilfov, sat Piscu, comuna Ciolpani, strada Monumentului nr. 45L.

Vă vom răspunde la orice solicitări privind protecția datelor cu caracter personal în termenul de 30 de zile prevăzut de lege.

SILVERCRAFT SRL va modifica politica de confidențialitate și de prelucrare a datelor periodic, atunci când situația o va impune. Prin utilizarea site-ului, sunteți de acord cu termenii și condițiile precum și cu prezenta politica de confidențialitate și de prelucrare a datelor.

Anexa 1

Categoriile de parteneri ai SilverCraft SRL care pot fi calificați drept destinatari ai datelor cu caracter personal

 • Furnizorii de servicii IT&C necesare pentru funcționarea site-ului
  • Furnizori de servicii de curierat
  • Furnizori de servicii de plată online
×

Bun venit! Cu ce va putem ajuta?

×